Home Tags Tự kỷ

Tag: Tự kỷ

Hội chứng tự kỷ

Hội chứng tự kỷ – rối loạn phổ tần tự kỷ

Tổng quan Rối loạn phổ tần tự kỷ là một tình trạng liên quan đến sự phát triển của não có ảnh hưởng đến cách người ta nhận thức và xã hội hóa với người khác, gây ra những vấn đề trong tương tác xã...

Mới nhất